Äriõiguse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

2.5. Osaühingu registreerimine äriregistris

Anu Sander, täiendanud Marleen Arus

Selleks et osaühing oleks õigusvõimeline, peab see sarnaselt teiste äriühingutega olema kantud äriregistrisse (ÄS § 2 lõiked 2 ja 3). Osaühingu kandmiseks äriregistrisse tuleb juhatusel esitada äriregistrile notariaalselt kinnitatud avaldus. Osaühingu asutamisel kiirmenetluses esitatakse esmakandeavaldus ettevõtjaportaali kaudu (vt ptk 2.6). Registrisse kandmise avaldus võib ning tavapäraselt sisaldubki as...