Äriõiguse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

3.7.6. Osaniku teabeõigus

Andres Vutt ja Margit Vutt, täiendanud Eli Lahesoo, Robin Teever, Piret Jesse

Olulisemaid õigusi hääle- ja osalemisõiguse kõrval on osanike õigus saada teavet osaühingu tegevuse kohta ja tutvuda osaühingu dokumentidega (äriseadustiku (ÄS) § 166 lg 1). Need õigused tagavad osanikule ka sisulise võimaluse kujundada enda seisukohti nii koosolekul hääle andmisel kui ka teiste äriseadustikuga või põhikirjaga osanikele antud õiguste teos...