Äriõiguse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

4.2.2.1.1. Osanike koosoleku kokkukutsumine

Andres Vutt ja Margit Vutt

Osanike koosoleku kokkukutsumise kohustus on juhatusel. Kui koosoleku kokkukutsumist on nõudnud nõukogu, audiitor või vähemalt 1/10 osakapitali esindavad osanikud ja juhatus ei kutsu koosolekut kokku hiljemalt ühe kuu jooksul arvates vastava taotluse saamisest, on nõukogul, audiitoril või osanikel õigus koosolek ise kokku kutsuda (ÄS § 171 lg 3). Loomulikult tuleb ka sel juhul järgida kõiki seaduses ja põ...