Äriõiguse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

3.1.5. Osade registreerimine Eesti väärtpaberite keskregistris

Sander Kärson

Osaühingu osanikud võivad otsustada, et osaühingu osad registreeritakse Eesti väärtpaberite keskregistris (EVK) (ÄS § 148 lg 7 ja ÄS § 182 lg 3). Seadus ei näe erinevalt aktsiaseltsidest osaühingute puhul ette registreerimise kohustuslikkust. Eesti väärtpaberite keskregister on riiklik andmekogu, kuhu kantakse Eesti väärtpaberite keskregistri seaduses (EVKS) sätestatud väärtpabereid, milleks on muuhulgas ka osaühingu osad.