Äriõiguse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

3.2.2. Õiguskaitsevahendid osa müügilepingu puhul

Sander Kärson

Osa võõrandamisele müügi teel kehtivad võlaõigusseaduse (VÕS) müügilepingu sätted. Nii nagu mis tahes muu müügilepingu alusel omandatava eseme puhul peab ka osa vastama kokkulepitud omadustele ja muus osas sobima tavapäraseks otstarbeks, milleks seda kasutatakse ning olema vähemalt keskmise kvaliteediga. Osa omandamisel võib selle omajal tekkida kahesuguseid probleeme. Näiteks kui osa ise ei anna talle neid õigusi, mida ta loot...