Äriõiguse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

1.1.4. Konstitutiivsed ja deklaratiivsed kanded. Registri avalik usaldatavus

Mikk Põld, täiendanud Stina-Maria Lusti

Konstitutiivsed ja deklaratiivsed kanded

Äriregistri kanded jagatakse konstitutiivseteks ja deklaratiivseteks olenevalt sellest, kas kanne on või ei ole õigustloov. Kanne on õigustloov ehk konstitutiivne, kui kande esemeks olev muudatus jõustub kande tegemisest registris (mitte siis, kui asjaomane organ muudatuse vastu võt...