Äriõiguse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

3.7.4. Kohustus tasuda sissemakse

Andres Vutt ja Margit Vutt

Äriseadustiku järgi on osaniku kohustus tasuda osaühingu kapitali temale määratud osa nimiväärtusele vastav sissemakse (ÄS § 155 lg 1). Juhul kui osa suurendatakse või väljastatakse osanike otsuse kohaselt ülekursiga, lasub osanikul kohustus tasuda ka ülekurss (ÄS § 155 lg 2). Osanike endi vastava otsuseta muid täiendavaid makseid osaühing osanikelt nõuda ei saa.


Sissemakse võib olla nii rahaline, mis ta...