Äriõiguse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

3.7.2. Hea usu põhimõtte järgimise kohustus

Mikk Põld

Üldine hea usu põhimõte tuleneb tsiviilseadustiku üldosa seaduse (TsÜS) § 138 lõikest 1, mille kohaselt peab õiguste teostamisel ja kohustuste täitmisel toimima heas usus. Ühinguõiguslikus mõttes täiendab seda põhimõtet TsÜS-i § 32, mille kohaselt peavad juriidilise isiku osanikud, aktsionärid või liikmed ning juriidilise isiku juhtorganite liikmed omavahelistes suhetes järgima hea usu põhimõt...