Äriõiguse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

1.1.1. Äriregister ja selle õiguslik seisund

Mikk Põld, täiendanud Maris Vutt

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 591 kohaselt peab Tartu Maakohus järgmisi seaduses sätestatud registreid:

  • äriregister;
  • mittetulundusühingute ja sihtasutuste register;
  • kinnistusraamat;
  • ...