Äriõiguse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

1.1.7. Äriregister ja EVK

Mikk Põld, täiendanud Eli Lahesoo, Robin Teever, Piret Jesse

Eesti väärtpaberite keskregistris (https://www.nasdaqcsd.com) peetakse arvestust kõigi Eestis registreeritud aktsiaseltside aktsiate, võlakohustuste (võlakirjade), teiste õiguste (nt fondiosakute) ja nendega tehtavate toimingute ning kõigi Eestis avatud väärtpaberi- ja pensionikontode üle (Eesti väärtpaberite keskregistr...