Töötervishoid ja -ohutus

Õigusuudis

Veebruarikuu õigusuudiste teemad:

 • Suurendati töövaidluskomisjoni pädevust
 • Täienes makseteenuste osutamise regulatsioon
 • Töölepingu kirjaliku vormi järgimata jätmisel on õigused ka tööandjal

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, jaanuari õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Marit Savi.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Plii kasutamist töökeskkonnas reguleerib Vabariigi Valitsuse 20.06.2000 määrus nr 193 „Plii ja selle ioonsete ühendite kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“. Määruse nõuded kehtivad töötajatele, kes oma töö käigus võivad kokku puutuda plii või selle ioonsete ühenditega.

Plii on väga toksiline metall, selle toimet inimorganismile loetakse polütroopseks ehk üldist mürgistust põhjustavaks. Kõige tundlikum organsüsteem on kesknärvisüsteem, kuid plii võib mõjutada kõiki organeid ja elundkondi.

Lähemalt peatükis 11.1.1.

Õigusuudis

Jaanuarikuu Õigusuudiste teemad: 

 • Äriühingut saab edaspidi juhtida välismaalt
 • Suureneb reisijate kaitse reisiteenuste kasutamisel
 • Liisinguvõtjal on samasugune õigus esitada nõue kahju tekitanud isiku või tema kindlustusandja vastu nagu liisinguandjal

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, jaanuari Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Hannes Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Muudatused õigusaktides

Eelmise täienduse ilmumisest septembris muudatusi õigusaktides toimunud ei ole. Ka järgeva paari kuu jooksul ei ole muudatusi ette näha. Ees on ootamas muudatused Töötervishoiu ja tööohutuse seaduses ja suure tõenäosusega paljudes alamaktides. Hetkel on võimalik sellega tutvuda valitsuse eelnõude kodulehel: http://eelnoud.valitsus.ee/main#yhRFNOiL. Muudetavas seaduses on lõppenud kooskõlastusringid ning seadus on esitatud Vabariigi Valitsuse istungile.

Uued kommentaarid.

Oleme üle vaadanud ja kaasajastunud peatüki, mis käsitleb töölähetuste õiguslikke asjaolusid (ptk 16.2.2.).

Uute kommentaaridena oleme jätkanud vähenenud töövõimega inimeste töötamise peatükki (ptk 16.5.5.). Anname teile näpunäiteid, mida arvestada reumaatiliste haigustega töötajate töötervishoiu ja tööohutuse korraldamisel. Kommentaari on kirjutanud Pärnu Reumaühingu juhataja Kersti Ossaar.

Jätkub ka bioloogiliste ohutegurite selgituste peatüki (ptk 13.7.9.1.) täiendamine viiruste kirjeldustega ning jääme pooleli herpesviiruste juurde.

Tulevikus kaasajastame ehitusohutuse peatüki kommentaari ning selgitame erinevate kemikaalide toimet, nende ohtlikkust ja põhjusi, miks neid vältima peaks. Püüame vaadata ka Eestist väljapoole ja anda ülevaate, kuidas on töötervishoid ja tööohutus korraldatud erinevates Euroopa Liidu riikides; samuti käsitleme tulevikus kaugtöö teemasid.

 

Head lugemist!

Argo Soon

peatoimetaja

 

Õigusuudis

Detsembrikuu Õigusuudiste teemad: 

 • 2018. aasta jaanuarist on börsitehinguid tegevatel ettevõtetel vaja LEI-koodi
 • Jaanuaris jõustub töötajale tervist edendava tegevuse maksuvaba hüvitamist lubav regulatsioon
 • Aktsionäril on õigus nõuda dividendi jaotamata jätmise ja kasumi pahatahtliku kõrvalejuhtimisega tekitatud kahju hüvitamist

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, detsembri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK juhtivpartner Aare Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Reumaatilised ehk toesehaigused on liigeste, lihaste, pehmete kudede, luude ja sidekoe haigused. Nende haiguste üks sümptom on nn reuma – luu- ja liigesevalu, toesevalu, muutlik valu peamiselt liigeste ja luude piirkonnas. 

Uuest peatükis 16.5.5. kirjutab Eesti Reumaliidu juhatuse liige Kersti Ossaar sellest, mida tuleks silmas pidada reumaatilist haigust põdeva inimese töölevõtmisel.

Õigusuudis

Teemad:

 • 2017. aasta 1. novembrist jõustusid ühistranspordiseaduse muudatused
 • 2018. aasta 1. jaanuarist jõustub ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seadus
 • Sisendkäibemaksu deklareerimine maksupettusena

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, novembri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK vandeadvokaat Tanel Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Uuendatud peatükis 16.2.2. käsitleme töölähetusega seotud tööõiguse asjaolusid. Töölähetuse puhul on oluline selgeks teha, kes vastutab töötaja töökeskkonna ja ohutuse eest lähetuses viibimise ajal – kas tema siinne tööandja või hoopis vastuvõtja, kelle juures tegelikult töötatakse, või eeldab kohalik seadus, et pooled lepivad kokku, kumb neist peab täitma töökeskkonna nõudeid.

Õigusuudis

Teemad:

 • Töövaidluste lahendamise võimalused muutuvad paindlikumaks
 • Maksuhaldurit tuleb teavitada aktsionärile või osanikule antavatest laenudest
 • Äriühing võib nõuda temaga konkureeriva mittetulundusühingu sundlõpetamist

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, oktoobri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Allar Aru.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.
 

Teabevara uuendus

Uuendasime oma tootemarki ja viisime selle vastavusse toote praeguse sisuga. Käsiraamatud alustasid paberväljaandena, mida pikka aega toetas käsiraamatute veeb. Nüüdseks on esikohale tõusnud digitaalne sisu ja võimalused, mida see pakub, seetõttu leidsime, et on aeg muuta ka tootemarki. Edaspidi saate tellitud käsiraamatut kasutada teabevara nime all teabevara.ee.

Oleme aasta jooksul oma digiplatvormi mitmel moel täiendanud. Kui te pole ehk veel kõiki uusi võimalusi märganud, siis vaadake ja proovige järele:

 • Lemmikud – kui klõpsate avatud peatüki päises paremal asuvale tähekesele, lisate selle peatüki oma lemmikutesse. Lemmikuid vaadata, avada, sorteerida ja kustutada saate, kui valite tähekese vasakul asuvast menüüst.
 • PDF-i allalaadimine. Saate peatüki omale arvutisse salvestada pdf-failina, kui klõpsate ülal paremal PDF-i ikoonile.
 • Hinnake peatükki klõpsates peatüki kohal asuvale meeldib/ei meeldi ikoonile ja soovi korral saatke toimetajale ka oma kommentaar.
 • Otsing – otsingu abil leiate sisust kiiresti vajamineva. Tulemusi näidatakse avatud teabevara, kõikide teabevarade ja nõuandekeskuse kohta. Otsida võib ka mitut sõna.

Soovime teile meeldivat kasutuskogemust!