Teabevara uuendus

Töösuhete teabevara veebis ja sügiseses pabertäienduses anname juba etteruttava ülevaate töövaidluste lahendamise muutustest.

01. jaanuaril 2018 jõustub töövaidluse lahendamise seadus, mille tulemusel muutub töövaidluste lahendamise kord. Menetlus töövaidluskomisjonides muutub tsiviilkohtumenetlusele sarnasemaks. Mõlemad pooled peavad vaidluse korral tõendama asjaolusid, millel nende nõuded või vastuväited tuginevad. Uue seaduse jõustumise ootel oleme asunud täiendama ja välja vahetama teabevara 10. peatükki. Järgnevas numbris ilmuvad lisaks selgitustele ka kasulikud näidised töövaidluse lahendamisel.

Suvel täpsustas Riigikohus ka varalise vastutuse kokkuleppe kehtivuse eelduseid (pikemalt saab lugeda teabevara värskelt ilmunud peatükis 4.4.1.6) ning töölepingutingimusi töö tegemise koha määratlemise osas (vt täiendatud peatükki 3.3.1.). Võimalike vaidluste vältimiseks on hea tutvuda kohtupraktika kõige uuemate seisukohtadega.

 

Head lugemist ja rahulikke töösuhteid!

Epp Lumiste

Advokaadibüroo Alterna vandeadvokaat

Töösuhete teabevara peatoimetaja

Õigusuudis

Teemad:

 • Töövaidluste lahendamise võimalused muutuvad paindlikumaks
 • Maksuhaldurit tuleb teavitada aktsionärile või osanikule antavatest laenudest
 • Äriühing võib nõuda temaga konkureeriva mittetulundusühingu sundlõpetamist

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, oktoobri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Allar Aru.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.
 

Teabevara uuendus

Värskelt ilmunud peatükis 10.1 Töövaidluse lahendamine ja töövaidlusorganid selgitab adovkaadibüroo Alterna vandeadvokaat Epp Lumiste töövaidluse lahendamise aspekte seoses 1. jaanuaril 2018 muutuva töövaidlusi reguleeriva seadusega.

Uuest peatükist 10.2 Nõuete aegumine ja erimenetlused leiate praktilist infot nõuete aegumise tähtaegade kohta. Käsitleme ka uut menetluse liiki, nimelt  lepitusmenetlust töövaidluskomisjonis, diskrimineerimismenetlust ja kirjalikku menetlust töövaidluskomisjonis. 

 

Teabevara uuendus

Uuendasime oma tootemarki ja viisime selle vastavusse toote praeguse sisuga. Käsiraamatud alustasid paberväljaandena, mida pikka aega toetas käsiraamatute veeb. Nüüdseks on esikohale tõusnud digitaalne sisu ja võimalused, mida see pakub, seetõttu leidsime, et on aeg muuta ka tootemarki. Edaspidi saate tellitud käsiraamatut kasutada teabevara nime all teabevara.ee.

Oleme aasta jooksul oma digiplatvormi mitmel moel täiendanud. Kui te pole ehk veel kõiki uusi võimalusi märganud, siis vaadake ja proovige järele:

 • Lemmikud – kui klõpsate avatud peatüki päises paremal asuvale tähekesele, lisate selle peatüki oma lemmikutesse. Lemmikuid vaadata, avada, sorteerida ja kustutada saate, kui valite tähekese vasakul asuvast menüüst.
 • PDF-i allalaadimine. Saate peatüki omale arvutisse salvestada pdf-failina, kui klõpsate ülal paremal PDF-i ikoonile.
 • Hinnake peatükki klõpsates peatüki kohal asuvale meeldib/ei meeldi ikoonile ja soovi korral saatke toimetajale ka oma kommentaar.
 • Otsing – otsingu abil leiate sisust kiiresti vajamineva. Tulemusi näidatakse avatud teabevara, kõikide teabevarade ja nõuandekeskuse kohta. Otsida võib ka mitut sõna.

Soovime teile meeldivat kasutuskogemust!

Teabevara uuendus

Uuendasime oma tootemarki ja viisime selle vastavusse toote praeguse sisuga. Käsiraamatud alustasid paberväljaandena, mida pikka aega toetas käsiraamatute veeb. Nüüdseks on esikohale tõusnud digitaalne sisu ja võimalused, mida see pakub, seetõttu leidsime, et on aeg muuta ka tootemarki. Edaspidi saate tellitud käsiraamatut kasutada teabevara nime all teabevara.ee.

Oleme aasta jooksul oma digiplatvormi mitmel moel täiendanud. Kui te pole ehk veel kõiki uusi võimalusi märganud, siis vaadake ja proovige järele:

 • Lemmikud – kui klõpsate avatud peatüki päises paremal asuvale tähekesele, lisate selle peatüki oma lemmikutesse. Lemmikuid vaadata, avada, sorteerida ja kustutada saate, kui valite tähekese vasakul asuvast menüüst.
 • PDF-i allalaadimine. Saate peatüki omale arvutisse salvestada pdf-failina, kui klõpsate ülal paremal PDF-i ikoonile.
 • Hinnake peatükki klõpsates peatüki kohal asuvale meeldib/ei meeldi ikoonile ja soovi korral saatke toimetajale ka oma kommentaar.
 • Otsing – otsingu abil leiate sisust kiiresti vajamineva. Tulemusi näidatakse avatud teabevara, kõikide teabevarade ja nõuandekeskuse kohta. Otsida võib ka mitut sõna.

Soovime teile meeldivat kasutuskogemust!

Õigusuudis

Teemad:

 • Muutub sõidukilt erisoodustuse arvestamise, parkimistasu hüvitamise ja töötaja transpordiga seotud maksustamise kord
 • Jõustus riigihangete regulatsiooni reform
 • Äriühingud peavad teavitama äriregistrit tegelikust kasusaajast
 • Raamatupidamise aastaaruande kohustusliku auditi lepingu tähtaeg pikeneb

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, septembri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Tanel Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Äsja ilmus e-käsiraamatus peatükk 9.1.2.1 Töölepingu erakorraline ülesütlemine tööandja algatusel, kus vastavalt Riigikohtu uutele lahenditele on täiendatud just hoiatuse ja selle vormistamise aspekte.

Õigusuudis

Teemad:

 • Uus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus laiendab kohustusi 
 • Riigikohus selgitas, kas äriühingu koosoleku kokkukutsumise korda on rikutud, kui osanik, kelle suhtes rikkumine on toimunud, tuleb ise koosolekule kohale
 • Riigikohtu hinnangul on ettevõtja klientide kohta käiva teabe konfidentsiaalseks pidamise eelduseks asjaolu, et teabel on kaubanduslik väärtus

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, juuni Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Lada Riisna.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Mais 2017. a jõustus TLS-i muudatus, millega eristatakse alaealiste tööaja nõudeid õppeveerandi kestel ja koolivaheaegadel. Seoses selle muudatusega on uuenenud peatükk 5.1.1.1. Lühendatud tööaeg.