Egle Vainula
teabevara peatoimetaja, vandeaudiitor

Raamatupidamisega tegelenud 15 aastat, vandeaudiitor aastast 2012. Õppinud majanduse ja rahanduse eriala Tallinna majanduskoolis ning lõpetanud majandusarvestuse diplomiõppe Tallinna tehnikaülikooli Tallinna kolledžis. Eesti raamatupidajate kogu kutsekomisjoni liige.

Laile Kaasik
BDO Eesti partner, vandeaudiitor

Liitus BDO-ga aastal 2012. Vandeaudiitor 2002. aastast, avaliku sektori vandeaudiitor 2013. aastast. Aastatel 1996–2011 töötas juhtivaudiitorina PricewaterhouseCoopersis. Tunnustatud kui finantsspetsialist, kes tunneb põhjalikult rahvusvahelise finantsarvestuse ja -aruandluse eripära ning arvestusstandardite tõlgendusi ja käsitlusi. Jaganud oma teadmisi nii ärisektori kui ka avaliku sektori majandusüksustele. Koolituste ja audiitorite kutsekomisjoni kaudu osaleb aktiivselt kutsetegevusega seotud inimeste arendamisel.
CV ja kontaktandmed

Urmas Võimre

Lõpetanud Tallinna tehnikaülikooli rahvamajanduse eriala, omandab haridust Tartu ülikooli õigusinstituudi õiguse erialal. Aastatel 2004–2007 maksu- ja tolliameti maksude tagastamise talituse juhataja ja jurist. Riiklikult tunnustatud ekspert finantsekspertiisi valdkonnas. 
 

Helen Aariste
BDO Eesti AS raamatupidamise konsultant

Kogemustega raamatupidaja, kes on sel alal tegutsenud üle viieteistkümne aasta. Magistrikraad ärirahanduse ja arvestuse erialal Tallinna tehnikaülikoolist. 
CV ja kontaktandmed

Liina Oolup
BDO Eesti audiitor

Liitus BDO-ga 2012. aastal, varem töötas raamatupidajana. Õppinud rahvusvahelist ärijuhtimist EBS-is ja Frankfurt School of Finance & Management koolis Saksamaal. 
CV ja kontaktandmed

Margit Viks
BDO Eesti vandeaudiitor, avaliku sektori vandeaudiitor

Liitus BDO-ga 2012. aastal, enne seda töötas pikalt teises rahvusvahelises audiitorbüroos. Õppinud Tartu ülikoolis ettevõttemajandust. 
CV ja kontaktandmed

Ree Teinberg

Magistrikraad Tallinna tehnikaülikoolist ärijuhtimises. Kümme aastat kogemust audiitorina, vandeaudiitor 2014. aastast.
 

Ave Rego

Maksunõustaja varasema kogemusega maksu- ja tolliametist. Lõpetanud cum laude sisekaitseakadeemia maksunduse ja tolli eriala, Tallinna tehnikaülikooli magistrikraad õigusteaduses.
 

Anna-Mari Oomer

Omab rahvusvahelist avaliku sektori siseaudiitori sertifikaati (CGAP), kuulub Eesti siseaudiitorite ühingusse ja rahvusvahelisse audiitorite ühingusse. Töötanud rahvusvahelistes audiitorettevõtetes siseauditi ja riskijuhtimise nõustajana ja olnud siseaudiitor siseministeeriumis.
 

Maris Männik-Gaite Cruz
BDO Eesti raamatupidamise konsultant

Kogemustega raamatupidaja, tegutsenud sel alal üle kümne aasta.  Õppinud Tallinna majanduskoolis, täiendanud end juriidilise nõustamise ja personalijuhtimise valdkonnas Hispaanias, EUDE Business Schoolis.
CV ja kontaktandmed

Külli Rosenberg

Kogemustega raamatupidaja, kelle on väga head teadmised ja kogemus IT valdkonnast. Õppinud Mainori kõrgkoolis IT-süsteemide administreerimist ja Tallinna majandus­koolis raamatupidamist. Sooritanud raamatu­pidaja 5. taseme kutseeksami.
 

Karel Villak
BDO Eesti vandeaudiitor

Kogemustega audiitor, avaliku sektori vandeaudiitori kutsetunnistus aastast 2015.
CV ja kontaktandmed

Veiko Kompus
BDO Eesti audiitor

Õppinud Lääne-Viru rakenduskõrgkoolis majandusarvestust, BDO Eestis alates 2015. aastast.
CV ja kontaktandmed