Nõuandekeskus

Kui olete teabevarasse sisse loginud (ainult tellijad), leiate nõuandekeskuse, kus küsimustele vastavad kahe tööpäeva jooksul oma valdkonna tippspetsialistid. Nõuandekeskuses saab küsida järgmiste teemade kohta:

  • tööõigus
  • ehitus
  • maksud
  • raamatupidamine
  • transport ja logistika
  • juhiabi ja asjaajamiskorraldus
  • lepinguõigus
  • riigihange

Küsimustele vastavad

LEXTAL

Tööõigus

LEXTAL on Eestis, Lätis ja Leedus tegutsev advokaadibüroo, mis teenindab alates 2003. aastast kliente kõigis äritegevusega seotud õigusvaldkondades. LEXTAL nõustab nii rahvusvahelisi kui kohalikke ettevõtteid ning on oma meeskonna komplekteerinud nii, et saab kliente abistada väga erinevates õiguslikes küsimustes. LEXTAL-i meeskonda kuuluvad ka väga head tööõiguse- ja maksuspetsialistid. Tööõiguse valdkonna eest vastutavaks partneriks on Kristi Sild, maksualast nõu annab partner Margus Reiland ning lepinguliste üldküsimuste ning kohtuvaidlustega tegeleb vandeadvokaat Margus Poola. LEXTAL-i spetsialistid koostavad tööõiguse teabevara alates 2017. aastast ning vastavad nõuandekeskuses teie küsimustele.

Kristi Sild, Margus Reiland, Margus Poola

Eva Laks

Lepinguõigus

Eva Laks on pikka aega töötanud lepinguõiguse juristina ja omab kogemusi start-up ettevõtte looja ja arendajana. Eva lõpetas 2007. a Tartu Ülikooli õigusteaduse eriala ning töötas seitse aastat tegevjuristina Intrum Justitia AS-s, kelle kutsetegevuseks oli nii kliendi kui ka tööandja õigusnõustamine, esindamine, kaitsmine kohtuvälises ja kohtumenetluses ning dokumentide koostamine ja muu õigustoimingu tegemine. Eva varasemate kogemuste hulka kuulub start-upist välja kasvanud mikroettevõtte Woodbright OÜ juhtimine, kus peamiseks ülesandeks oli tootmisega tegeleva ettevõtte käivitamine ja strateegia väljatöötamine, sh müügi- ja turundustegevus (eksport kesk-Euroopasse). Eva on Woodbrighti juhina korraldanud välismesside külastusi ja ärikohtumisi Soomes, Saksamaal, Hiinas, Prantsusmaal, Hollandis, Taanis, Iirimaal, USA-s. Lisaks on ta läbinud ettevõtlusalaseid, turunduse, müügi-, finants-, juhtimis-, tootearenduse, raamatupidamise, ekspordi-, äri-ja lepinguõiguse koolitusi ja pidanud lektori ametit eelkõige õigusalastel teemadel.

Leinonen Grupp

Raamatupidamine

Leinonen Grupi tegutsemise aluspõhimõte on pakkuda kvaliteetset teenust ning usaldusväärset kompetentsi õiglase hinnaga, andes klienditele võimaluse keskenduda nende põhitegevusele. Leinonen Grupp on 1989. aastal Soomes Petteri Leinoneni poolt asutatud raamatupidamis- ja konsultatsiooniettevõte. Ettevõte on kasvanud ja arenenud sammhaaval koostöös oma väga erinevate ja nõudlike klientidega juba üle 20 aasta. Praeguseks pakub Leinonen Grupp teenuseid 11 riigis asuva 13 kontori kaudu, olles esindatud lisaks Balti riikidele ja Soomele ka Rootsis, Norras, Poolas, Ungaris, Bulgaarias, Ukrainas ning Venemaal. Eestis alustasime tegevust 1992. aastal ja olime tookord üks esimesi välisosalusega raamatupidamisettevõtteid Balti riikides. Nüüd töötab Tallinna büroos enam kui 30 inimest ja meil on üle 300 kliendi.

Helbe Erilt, Enid Songisepp, Tõnis Elling

KPMG

Maksud

Eesti KPMG oma enam kui 100 töötajaga kuulub KPMG ülemaailmsesse auditi-, maksu- ja nõustamisteenuseid pakkuvate ettevõtjate võrgustikku. Eesti KPMG meeskond koosneb inimestest, kellel on mitmekülgne ja pikaajaline erialane kogemus ning põhjalikud teadmised meie majanduskeskkonnast. Tänu eri valdkondade asjatundjate koostööst tekkivale sünergiale suudame pakkuda uuenduslikke, kliendi vajadustest lähtuvaid terviklahendusi.

Suurtest rahvusvahelistest ärinõustamisvõrgustikest esimesena avas KPMG Eestis uksed juba 1992. aastal. Veerand sajandit kogemust võimaldab meil näha majanduse tervikpilti ja olulisi detaile selle taga.

Eesti KPMG teeb tihedat koostööd teiste Balti riikide ja Valgevene kontoritega ja see võimaldab meil klientidele pakkuda ühtset teenust, kasutades eri riikide spetsialistide erialaseid, tehnilisi, keele- ja kultuuriteadmisi ning -oskusi. Tänu partnerlusele KPMG võrgustiku liikmetega on meie kasutuses ka Kesk- ja Ida-Euroopa, Põhjamaade, SRÜ, Ühendkuningriigi, USA ja Austraalia KPMG inimeste kogemused ja erialased teadmised.

KPMG klientide seas on ettevõtjaid igast majandussektorist. On suurte rahvusvaheliste firmade tütarettevõtjaid ja edukaid kohalikke firmasid, on riigiasutusi ja -ameteid ning valitsusväliseid organisatsioone.

Tuulikki Laesson

ehitusriigihange

Tuulikki Laesson on pikaajalise kogemusega riigihangete, ehitus- ja planeerimisõiguse jurist. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli, töötanud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis riigihangete ja ehituse valdkonna eest vastutajana, osalenud rohkem kui kümne seaduse – riigihangete seaduse, samuti ehitus-ja planeerimisvaldkonna seaduste väljatöötamisel aastatel 1988-2014.

Alates 2005. aastast spetsialiseerus ehitus-, planeerimis-ja riigihangete valdkonnale omanimelises büroos Laesson & Partnerid OÜ. Riigihangete koolitajana tegutseb aastast 2001 ning ehitus- ja planeerimisvaldkonna koolitajana aastast 2002.

Kairi Kärner

transport ja logistika

Kairi Kärner on ettevõtja ja jurist, kelle spetsialiseerumisvaldkonnad on võla- ja lepinguõigus, rahvusvaheline kaubandus ja transpordiõigus. Aastatel 2007–2012 kontserni Deutsche Bahn kuuluva AS-i Schenker jurist. Kuulus 2005–2009 Tallinna linnavolikku ja oli õigus- ja lastekaitse komisjoni liige. Hariduselt õigusteaduste magister, akadeemia Nord (cum laude 2004). Õppinud rahvusvahelist juhtimist kõrgkoolis Saksamaal (Hochschule Hof, 2000–2001) ning transporti ja logistikat Tallinna tehnika­kõrgkoolis (FIATA Diploma koolitus 2008–2009). Osalenud Euroopa Liidu merenduse, logistika jt seminaridel ning Eesti Ekspedeerijate Assotsiatsiooni töös. Soove ja ettepanekuid saate peatoimetajale esitada e-postiga aadressil kairi.law@gmail.com või telefonil 5153541.

Sigrid Veskioja
juhiabiasjaajamise korraldus
Sigrid Veskioja on Juhiabi teabevara peatoimetaja, Äripäeva värbamis- ja turundusspetsialist.