Nõuandekeskus

Kui olete teabevarasse sisse loginud (ainult tellijad), leiate nõuandekeskuse, kus küsimustele vastavad kahe tööpäeva jooksul oma valdkonna tippspetsialistid. Nõuandekeskuses saab küsida järgmiste teemade kohta:

  • tööõigus
  • ehitus
  • maksud
  • raamatupidamine
  • transport ja logistika
  • juhiabi ja asjaajamiskorraldus
  • lepinguõigus
  • riigihange

Küsimustele vastavad

LEXTAL

Tööõigus

LEXTAL on Eestis, Lätis ja Leedus tegutsev advokaadibüroo, mis teenindab alates 2003. aastast kliente kõigis äritegevusega seotud õigusvaldkondades. LEXTAL nõustab nii rahvusvahelisi kui kohalikke ettevõtteid ning on oma meeskonna komplekteerinud nii, et saab kliente abistada väga erinevates õiguslikes küsimustes. LEXTAL-i meeskonda kuuluvad ka väga head tööõiguse- ja maksuspetsialistid. Tööõiguse valdkonna eest vastutavaks partneriks on Kristi Sild, maksualast nõu annab partner Margus Reiland ning lepinguliste üldküsimuste ning kohtuvaidlustega tegeleb vandeadvokaat Margus Poola. LEXTAL-i spetsialistid koostavad tööõiguse teabevara alates 2017. aastast ning vastavad nõuandekeskuses teie küsimustele.

Kristi Sild, Margus Reiland, Margus Poola

Eva Laks

Lepinguõigus

Eva Laks on pikka aega töötanud lepinguõiguse juristina ja omab kogemusi start-up ettevõtte looja ja arendajana. Eva lõpetas 2007. a Tartu Ülikooli õigusteaduse eriala ning töötas seitse aastat tegevjuristina Intrum Justitia AS-s, kelle kutsetegevuseks oli nii kliendi kui ka tööandja õigusnõustamine, esindamine, kaitsmine kohtuvälises ja kohtumenetluses ning dokumentide koostamine ja muu õigustoimingu tegemine. Eva varasemate kogemuste hulka kuulub start-upist välja kasvanud mikroettevõtte Woodbright OÜ juhtimine, kus peamiseks ülesandeks oli tootmisega tegeleva ettevõtte käivitamine ja strateegia väljatöötamine, sh müügi- ja turundustegevus (eksport kesk-Euroopasse). Eva on Woodbrighti juhina korraldanud välismesside külastusi ja ärikohtumisi Soomes, Saksamaal, Hiinas, Prantsusmaal, Hollandis, Taanis, Iirimaal, USA-s. Lisaks on ta läbinud ettevõtlusalaseid, turunduse, müügi-, finants-, juhtimis-, tootearenduse, raamatupidamise, ekspordi-, äri-ja lepinguõiguse koolitusi ja pidanud lektori ametit eelkõige õigusalastel teemadel.

BDO Eesti

Raamatupidamine: Varud

BDO Eesti kuulub rahvusvahelisse audiitoräriühingute ja konsultatsiooniettevõtete ketti BDO, mis on esindatud 154 riigis üle maailma. Eestis pakub BDO audiitorteenuseid, raamatupidamis-, palgaarvestus- ja äritugiteenuseid ning nõustamis- ja koolitusteenuseid. BDO on abiline nõudlikule ja ambitsioonikale kliendile, kes vajab oma põhitegevusele professionaalset ja paindlikku toetust. BDO spetsialistid koostavad raamatupidamise teabevara alates 2002. aastast ning vastavad foorumis teie küsimustele. Tähtis Teile on oluline ka meile!

Olga Chirkova, Gerli Otto, Vadim Titov, Johan Nestor, Egle Vainula ja Aleksandra Generalova

BDO Eesti

Raamatupidamine: põhivara

BDO Eesti kuulub rahvusvahelisse audiitoräriühingute ja konsultatsiooniettevõtete ketti BDO, mis on esindatud 154 riigis üle maailma. Eestis pakub BDO audiitorteenuseid, raamatupidamis-, palgaarvestus- ja äritugiteenuseid ning nõustamis- ja koolitusteenuseid. BDO on abiline nõudlikule ja ambitsioonikale kliendile, kes vajab oma põhitegevusele professionaalset ja paindlikku toetust. BDO spetsialistid koostavad raamatupidamise teabevara alates 2002. aastast ning vastavad foorumis teie küsimustele. Tähtis Teile on oluline ka meile!

Vadim Titov, Egle Vainula, Veiko Kompus , Helen Veski, Laile Kaasik

BDO Eesti

Raamatupidamine: majandusaasta aruande koostamine

BDO Eesti kuulub rahvusvahelisse audiitoräriühingute ja konsultatsiooniettevõtete ketti BDO, mis on esindatud 154 riigis üle maailma. Eestis pakub BDO audiitorteenuseid, raamatupidamis-, palgaarvestus- ja äritugiteenuseid ning nõustamis- ja koolitusteenuseid. BDO on abiline nõudlikule ja ambitsioonikale kliendile, kes vajab oma põhitegevusele professionaalset ja paindlikku toetust. BDO spetsialistid koostavad raamatupidamise teabevara alates 2002. aastast ning vastavad foorumis teie küsimustele. Tähtis Teile on oluline ka meile!

Egle Vainula, Jelena Girlin, Veiko Kompus, Aleksandra Generalova, Sander Tasa, Vadim Titov, Helen Veskii

BDO Eesti

Raamatupidamine: põhivara

BDO Eesti kuulub rahvusvahelisse audiitoräriühingute ja konsultatsiooniettevõtete ketti BDO, mis on esindatud 154 riigis üle maailma. Eestis pakub BDO audiitorteenuseid, raamatupidamis-, palgaarvestus- ja äritugiteenuseid ning nõustamis- ja koolitusteenuseid. BDO on abiline nõudlikule ja ambitsioonikale kliendile, kes vajab oma põhitegevusele professionaalset ja paindlikku toetust. BDO spetsialistid koostavad raamatupidamise teabevara alates 2002. aastast ning vastavad foorumis teie küsimustele. Tähtis Teile on oluline ka meile!

Egle Vainula, Ave Rego, Urmas Võimre, Marika Soosaar, Mati Madik

KPMG

Maksud

Eesti KPMG oma enam kui 100 töötajaga kuulub KPMG ülemaailmsesse auditi-, maksu- ja nõustamisteenuseid pakkuvate ettevõtjate võrgustikku. Eesti KPMG meeskond koosneb inimestest, kellel on mitmekülgne ja pikaajaline erialane kogemus ning põhjalikud teadmised meie majanduskeskkonnast. Tänu eri valdkondade asjatundjate koostööst tekkivale sünergiale suudame pakkuda uuenduslikke, kliendi vajadustest lähtuvaid terviklahendusi.

Suurtest rahvusvahelistest ärinõustamisvõrgustikest esimesena avas KPMG Eestis uksed juba 1992. aastal. Veerand sajandit kogemust võimaldab meil näha majanduse tervikpilti ja olulisi detaile selle taga.

Eesti KPMG teeb tihedat koostööd teiste Balti riikide ja Valgevene kontoritega ja see võimaldab meil klientidele pakkuda ühtset teenust, kasutades eri riikide spetsialistide erialaseid, tehnilisi, keele- ja kultuuriteadmisi ning -oskusi. Tänu partnerlusele KPMG võrgustiku liikmetega on meie kasutuses ka Kesk- ja Ida-Euroopa, Põhjamaade, SRÜ, Ühendkuningriigi, USA ja Austraalia KPMG inimeste kogemused ja erialased teadmised.

KPMG klientide seas on ettevõtjaid igast majandussektorist. On suurte rahvusvaheliste firmade tütarettevõtjaid ja edukaid kohalikke firmasid, on riigiasutusi ja -ameteid ning valitsusväliseid organisatsioone.

Tuulikki Laesson

ehitusriigihange

Tuulikki Laesson on pikaajalise kogemusega riigihangete, ehitus- ja planeerimisõiguse jurist. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli, töötanud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis riigihangete ja ehituse valdkonna eest vastutajana, osalenud rohkem kui kümne seaduse – riigihangete seaduse, samuti ehitus-ja planeerimisvaldkonna seaduste väljatöötamisel aastatel 1988-2014.

Alates 2005. aastast spetsialiseerus ehitus-, planeerimis-ja riigihangete valdkonnale omanimelises büroos Laesson & Partnerid OÜ. Riigihangete koolitajana tegutseb aastast 2001 ning ehitus- ja planeerimisvaldkonna koolitajana aastast 2002.

Kairi Kärner

transport ja logistika

Kairi Kärner on ettevõtja ja jurist, kelle spetsialiseerumisvaldkonnad on võla- ja lepinguõigus, rahvusvaheline kaubandus ja transpordiõigus. Aastatel 2007–2012 kontserni Deutsche Bahn kuuluva AS-i Schenker jurist. Kuulus 2005–2009 Tallinna linnavolikku ja oli õigus- ja lastekaitse komisjoni liige. Hariduselt õigusteaduste magister, akadeemia Nord (cum laude 2004). Õppinud rahvusvahelist juhtimist kõrgkoolis Saksamaal (Hochschule Hof, 2000–2001) ning transporti ja logistikat Tallinna tehnika­kõrgkoolis (FIATA Diploma koolitus 2008–2009). Osalenud Euroopa Liidu merenduse, logistika jt seminaridel ning Eesti Ekspedeerijate Assotsiatsiooni töös. Soove ja ettepanekuid saate peatoimetajale esitada e-postiga aadressil kairi.law@gmail.com või telefonil 5153541.

Kersti Sõõrumaa

juhiabiasjaajamise korraldus

Kersti on bürootööd teinud erinevatel ametikohtadel era- ja avalikus sektoris üle 25 aasta. Tema ametinimetuste loetelu on kirju: toimetaja, kaadritöötaja, juhiabi, büroo juhataja, nõunik, ministri abi jne.Ta peab eriliseks kogemuseks tööd ühe juhiga kolmes erinevas organisatsioonis ja ühes organisatsioonis tööd kuue erineva tippjuhiga. Kersti hindab kõrgelt juhte ja kolleege. Ta peab suureks auks, et sai töötada Eesti jaoks olulistel aegadel vahvates meeskondades. Kersti ülesanne oli, et igast kohtumisest saaks asjalikus õhkkonnas toimuv sündmus, liites kokku erinevad osapooled, dokumendid ja piiratud aja.

Kersti suhtub töösse kirglikult. Ta soovib alati oma tööelu huvitavaks elada! Ja on õnnelik, et soov on seni täitunud. Ta peab ühtviisi huvitavaks dokumentide registreerimist ja vastuvõttude korraldamist, arhiivi korrastamist ja protokolliliste ülesannete täitmist, memode kirjutamist ja siselehe toimetamist, töiste reiside korraldamist ja uue büroo ruumide sisustamist,

Nüüd jagab Kersti bürootöö erinevaid tahke ja nüansse teabevara vahendusel kõikidele kolleegidele. Ja soovib põnevat bürootööd!