Õigusuudis

Teemad:

 • Töövaidluste lahendamise võimalused muutuvad paindlikumaks
 • Maksuhaldurit tuleb teavitada aktsionärile või osanikule antavatest laenudest
 • Äriühing võib nõuda temaga konkureeriva mittetulundusühingu sundlõpetamist

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, oktoobri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Allar Aru.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.
 

Valdkonna uudis

30. septembrini saab esitada taotlusi teises liikmesriigis tasutud käibemaksu tagastamiseks, kui 2016. aasta jooksul osteti teisest liikmesriigist sealse kohaliku käibemaksuga maksustatud kaupu või teenuseid (mõnes riigis on tähtaeg varasem). Käibemaksu tagastustaotlus esitatakse elektrooniliselt. Taotluse esitaja vaatepunktist toimib süsteem kõigi liikmesriikide puhul sarnaselt. Eestis sisestatakse taotlus e-maksuameti kaudu rubriigis „EL Tagastustaotlused“.

Käibemaksu tagastustaotlus ühendusevälisesse riiki esitatakse nõutud vormil otse vastava riigi maksuhaldurile. Vastastikuse tagastamise printsiibi alusel toimub käibemaksu tagastamine Norrast, Islandilt, Israelist ja Šveitsist.

 

Nii teise liikmesriigi kui ka ühendusevälise riigi isikutele, kes ei ole Eestis käibemaksukohustuslasena registreeritud, kehtib Eestis tasutud käibemaksu tagastamiseks taotluse esitamisel sama tähtpäev.

Allikas KPMG InfoKuller

Teabevara uuendus

Uuendasime oma tootemarki ja viisime selle vastavusse toote praeguse sisuga. Käsiraamatud alustasid paberväljaandena, mida pikka aega toetas käsiraamatute veeb. Nüüdseks on esikohale tõusnud digitaalne sisu ja võimalused, mida see pakub, seetõttu leidsime, et on aeg muuta ka tootemarki. Edaspidi saate tellitud käsiraamatut kasutada teabevara nime all teabevara.ee.

Oleme aasta jooksul oma digiplatvormi mitmel moel täiendanud. Kui te pole ehk veel kõiki uusi võimalusi märganud, siis vaadake ja proovige järele:

 • Lemmikud – kui klõpsate avatud peatüki päises paremal asuvale tähekesele, lisate selle peatüki oma lemmikutesse. Lemmikuid vaadata, avada, sorteerida ja kustutada saate, kui valite tähekese vasakul asuvast menüüst.
 • PDF-i allalaadimine. Saate peatüki omale arvutisse salvestada pdf-failina, kui klõpsate ülal paremal PDF-i ikoonile.
 • Hinnake peatükki klõpsates peatüki kohal asuvale meeldib/ei meeldi ikoonile ja soovi korral saatke toimetajale ka oma kommentaar.
 • Otsing – otsingu abil leiate sisust kiiresti vajamineva. Tulemusi näidatakse avatud teabevara, kõikide teabevarade ja nõuandekeskuse kohta. Otsida võib ka mitut sõna.

Soovime teile meeldivat kasutuskogemust!

Teabevara uuendus

Uuendasime oma tootemarki ja viisime selle vastavusse toote praeguse sisuga. Käsiraamatud alustasid paberväljaandena, mida pikka aega toetas käsiraamatute veeb. Nüüdseks on esikohale tõusnud digitaalne sisu ja võimalused, mida see pakub, seetõttu leidsime, et on aeg muuta ka tootemarki. Edaspidi saate tellitud käsiraamatut kasutada teabevara nime all teabevara.ee.

Oleme aasta jooksul oma digiplatvormi mitmel moel täiendanud. Kui te pole ehk veel kõiki uusi võimalusi märganud, siis vaadake ja proovige järele:

 • Lemmikud – kui klõpsate avatud peatüki päises paremal asuvale tähekesele, lisate selle peatüki oma lemmikutesse. Lemmikuid vaadata, avada, sorteerida ja kustutada saate, kui valite tähekese vasakul asuvast menüüst.
 • PDF-i allalaadimine. Saate peatüki omale arvutisse salvestada pdf-failina, kui klõpsate ülal paremal PDF-i ikoonile.
 • Hinnake peatükki klõpsates peatüki kohal asuvale meeldib/ei meeldi ikoonile ja soovi korral saatke toimetajale ka oma kommentaar.
 • Otsing – otsingu abil leiate sisust kiiresti vajamineva. Tulemusi näidatakse avatud teabevara, kõikide teabevarade ja nõuandekeskuse kohta. Otsida võib ka mitut sõna.

Soovime teile meeldivat kasutuskogemust!

Valdkonna uudis

Äsja täienesid peatükid 5.1.1. Maksustamise alused (millest lähtub riik maksustamisel ja muud päevakohased aspektid), 5.2.2 Maksustamine dividendide väljamaksmisel (tähelepanu just tulumaksu arvestamine regulaarselt makstavatelt dividendidelt), 5.2.3 Residendist füüsilise isiku maksustamine dividendide saamisel ja 5.2.4 Varjatud kasumieraldiste maksustamine (seekord on põhitähelepanu laenul kui varjatud kasumieraldisel).

Õigusuudis

Teemad:

 • Muutub sõidukilt erisoodustuse arvestamise, parkimistasu hüvitamise ja töötaja transpordiga seotud maksustamise kord
 • Jõustus riigihangete regulatsiooni reform
 • Äriühingud peavad teavitama äriregistrit tegelikust kasusaajast
 • Raamatupidamise aastaaruande kohustusliku auditi lepingu tähtaeg pikeneb

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, septembri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Tanel Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Äsja ilmus e-käsiraamatus hulk värskeid täiendusi ning järgmisel nädalal jõuavad need Teieni ka paberil.

4. peatükki lisasime mõned täpsustused ja täiendused maksusaladuse andmete avalikustamise ning elektroonilise arestimissüsteemi kaudu edastatavas korralduses sisalduvate andmete kohta. Lisatud on täiendused maksuhalduri õiguste kohta tõendite kogumisel ohu hindamiseks ja analüüsiks ning maksuhalduri õiguste kohta vara vaatlemise osas.

9. peatükis uuendasime tulumaksumäärade tabelit 2016. aasta seisuga valikus erinevates riikides. Lisasime ka olulisemad sätted 2016. aastal jõustunud tulumaksuseaduse muudatustest, mis puudutavad kasumite rahvusvahelist maksustamist ning maksuplaneerimist.

Vaatasime selles lisas üle ja kaasajastasime mitmeid mitteresidentide maksustamisega seotud peatükke. Näiteks võivad mitteresidendid alates 2017. aastast väärtpaberite võõrandamisel või tagastamisel või lepingulise investeerimisfondi likvideerimisel saadud kasust maha arvata ja järgnevatele maksustamisperioodidele edasi kanda selliste väärtpaberite võõrandamisel või tagastamisel või lepingulise investeerimisfondi likvideerimisel saadud kahju.

Lisaks vaatasime üle ja värskendasime seoses 2017. aastal jõustunud muudatustega 4. ja 5. peatüki alapeatükke. Näiteks on ravikindlustusele õigus ühe või mitme võlaõigusliku lepingu alusel teenustasusid ning juriidilise isiku juhtimis- ja kontrollorgani liikme tasusid saavatel isikutel, kelle eest deklareeritakse sotsiaalmaksu 2017. aastal vähemalt 141,90 eurot kuus.

Tutvuge täienenud peatükkidega lähemalt siin:

Teabevara uuendus

Värskelt ilmus e-käsiraamatus vaidemenetluse peatükk 4.7, kus juhime tähelepanu eriti vaide esitamise uuenenud nõuetele ja vaideotsuse vormistamise eripäradele.

Õigusuudis

Teemad:

 • Uus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus laiendab kohustusi 
 • Riigikohus selgitas, kas äriühingu koosoleku kokkukutsumise korda on rikutud, kui osanik, kelle suhtes rikkumine on toimunud, tuleb ise koosolekule kohale
 • Riigikohtu hinnangul on ettevõtja klientide kohta käiva teabe konfidentsiaalseks pidamise eelduseks asjaolu, et teabel on kaubanduslik väärtus

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, juuni Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Lada Riisna.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Äsja ilmus e-käsiraamatu peatükis 4.2.2 maksukohustuslaste täiendatud register. Samuti on maksusaladuse peatükis 4.2.3  täienenud nimekiri, kellele võib maksusaladust avaldada. Peatükis 4.5 täiendasime maksumenetluse alast teavet.