Lepingud

Marko Kairjak
teabevara peatoimetaja, advokaadibüroo VARUL vandeadvokaat

Lõpetanud 2007. aastal Tartu Ülikooli õigusteaduskonna. Täiendanud ennast Saksamaal Westfälische Wilhelms-Universität Münsteris ning omandanud LL.M. kraadi Cambrigde’i Ülikoolis. Praegu omandab ta doktorikraadi Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas. Eesti Advokatuuri liige alates 2008. aastast. Marko Kairjaki peamised nõustamisvaldkonnad on lepinguõigus, pangandus ja väärtpaberid, majanduskaristusõigus.

Ants Mailend
advokaadibüroo VARUL vandeadvokaat, partner

Lõpetanud 1994. aastal Tartu Ülikooli õigusteaduskonna, omandanud LL.M kraadi Euroopa äriõiguses Amsterdami Ülikoolis. Eesti Advokatuuri liige alates 1996. aastast. Ants Mailend on spetsialiseerunud ühinguõigusele, pangandus- ja finantsõigusele, intellektuaalomandi õigusele, konkurentsiõigusele ja kohtumenetlusele. Ta on tegutsenud Eesti ja Soome arbitraažikohtute eksperdi ja kohtunikuna.

Karl Haavasalu
advokaadibüroo VARUL vandeadvokaat

Lõpetanud 2000. aastal Tartu Ülikooli õigusteaduskonna, omandanud LL.M. kraadi Saksamaal Westfälische Wilhelms-Universität Münsteris. Eesti Advokatuuri liige alates 2000. aastast. Karl Haavasalu on kindlustus- ja rendiõiguse tunnustatud asjatundja ning kogenud kohtuadvokaat, kes on esindanud klient edukalt olulistes kindlustusvaidlustes riigikohtus.

Karl Haavasalu on kirjutanud kindlustuslepingu kommentaari (register 10).

Peeter Viirsalu
advokaadibüroo VARUL vandeadvokaat

Lõpetanud 2007. aastal Tartu Ülikooli õigusteaduskonna (MA). Eesti Advokatuuri liige alates 2007. aastast. Peeter Viirsalu on eelkõige spetsialiseerunud intellektuaalomandi küsimustele, samuti on ta tegev ka pankroti- ja saneerimisõiguse ning ühinguõiguse valdkonnas.

Eva-Liisa Pärtel
advokaadibüroo VARUL jurist

Lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna 2010. aastal, praegu jätkab samas magistriõpinguid. Alates 2012. aastast töötab advokaadibüroos VARUL juristina. Ta on keskendunud peamiselt kohtumenetlusele ja vaidluste lahendamisele, sealhulgas vahekohtumenetlusele. Tal on sellealane praktikakogemus advokaadibüroodest ja kohtust ning ta on töötanud praktikandina ka Rahvusvahelise Kaubanduskoja Arbitraažikohtus Pariisis.
E-L. Pärtel on koostanud register 6 näidised 5 ja 5.1, samuti register 4 näidised 3 ja 4 koos K. Pormeistriga.

Nikita Divissenko
advokaadibüroo VARUL advokaat

Lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna 2011. aastal. Leideni ülikooli magistriõppes on ta omandanud põhjalikud teadmised konkurentsi- ja riigiabi õiguse valdkonnast: tema magistritöö käsitles vastutuse üleminekut ebaseadusliku riigiabi tagastamise eest varade ostu-müügi korral. Alates 2013. aastast töötab advokaadibüroos VARUL. Peamiselt on ta spetsialiseerunud Euroopa Liidu siseturu õigusele, täpsemalt teenuste ja kapitali vabale liikumisele.
N. Divissenko on koostanud register 1 viiviste kommentaari.

Ingeri Luik-Tamme
advokaadibüroo VARUL vandeadvokaat

Lõpetanud 2005. aastal Tartu Ülikooli õigusteaduskonna (mag iur). 2002. aastal läbis Boston University School of Law kaugõppekursuse “Legislative Drafting for Democratic Social Change”. Advokatuuri liige alates 2003. aastast.
Advokaadibüroos VARUL töötab alates 2005. aastast. Üks väheseid meditsiini- ja ravimiõigusele spetsialiseerunud advokaate Eestis. Ta on keskendunud tervishoiuteenuse osutajate nõustamisele igapäevastes õigusküsimustes ning esindab haiglaid ja teisi tervisehoiuteenuse osutajaid kohtuvaidlustes.
I. Luik-Tamme on koostanud register 7 tervishoiuteenuste osutamise lepingu kommentaari.

Kärt Pormeister
advokaadibüroo VARUL advokaat

Lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna 2011. aastal ning saanud 2013. aastal samast magistrikraadi (cum laude). Alates 2013. aastast töötab advokaadibüroos VARUL juristina. Ta kuulub kohtumenetluse ja vaidluste lahendamise töörühma, on Eestit esindanud edukalt mitmel rahvusvahelisel harjutuskohtuvõistlusel. Lisaks on tal põhjalikud kogemused põhiseaduslikkuse küsimustes ning tema usuvabaduse põhiõigust puudutav uurimistöö on pälvinud auhinna nii Eesti Teaduste Akadeemia kui ka Eesti Teaduste Agentuuri üliõpilasteadustööde konkurssidel.
K. Pormeister on koostanud register 6 näidise 11 koos A. Paveltsiga, samuti register 4 näidised 3 ja 4 koos E-L. Pärteliga.

Arsi Pavelts
advokaadibüroo VARUL vandeadvokaat

Lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna 2005, saanud magistrikraadi 2010 (cum laude). Alates 2010 õpib Tartu Ülikooli doktorantuuris. Ta on spetsialiseerunud asjaõigusele ja võlaõigusele. Tema magistritöö “Võlatunnistus” pälvis esikoha Haridus- ja Teadusministeeriumi ning SA Archimedes 2008. aasta üliõpilaste teadustööde konkursil. Igapäevaselt nõustab kliente ühinguõiguse üldküsimustes, lisaks annab TÜ õigusteaduskonnas seminare.
A. Pavelts on koostanud kompromissilepingu kommentaari (register 8) ja koos Kärt Pormeistriga komisjonilepingu (register 6).

Sergei Jegorov
advokaadibüroo VARUL vandeadvokaat

Lõpetanud 2008. aastal Tartu Ülikooli õigusteaduskonna (MA). Eesti Advokatuuri liige alates 2008. aastast. Sergei Jegorov nõustab kliente peamiselt seoses äriühingute maksustamisega, sh tehingute maksuriskide hindamisel ja ettevõtete tegevuse ümberkorraldamisel. Samuti on tal kogemused ühingu- ja haldusõiguse valdkonnas.