Teabevara uuendus

Koolituse ja arenduse teabevarasse on lisandunud kaks uut peatükki 6.14 ja 6.14.1, kus Tartu Psühhodraama Instituudi psühhodraama õppejõud ja lavastaja Liis Hango tutvustab tegevuslikke koolitusmeetodeid psühhodraamat ja sotsiodraamat.

Õigusuudis

Teemad:

 • Töövaidluste lahendamise võimalused muutuvad paindlikumaks
 • Maksuhaldurit tuleb teavitada aktsionärile või osanikule antavatest laenudest
 • Äriühing võib nõuda temaga konkureeriva mittetulundusühingu sundlõpetamist

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, oktoobri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Allar Aru.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.
 

Teabevara uuendus

Uuendasime oma tootemarki ja viisime selle vastavusse toote praeguse sisuga. Käsiraamatud alustasid paberväljaandena, mida pikka aega toetas käsiraamatute veeb. Nüüdseks on esikohale tõusnud digitaalne sisu ja võimalused, mida see pakub, seetõttu leidsime, et on aeg muuta ka tootemarki. Edaspidi saate tellitud käsiraamatut kasutada teabevara nime all teabevara.ee.

Oleme aasta jooksul oma digiplatvormi mitmel moel täiendanud. Kui te pole ehk veel kõiki uusi võimalusi märganud, siis vaadake ja proovige järele:

 • Lemmikud – kui klõpsate avatud peatüki päises paremal asuvale tähekesele, lisate selle peatüki oma lemmikutesse. Lemmikuid vaadata, avada, sorteerida ja kustutada saate, kui valite tähekese vasakul asuvast menüüst.
 • PDF-i allalaadimine. Saate peatüki omale arvutisse salvestada pdf-failina, kui klõpsate ülal paremal PDF-i ikoonile.
 • Hinnake peatükki klõpsates peatüki kohal asuvale meeldib/ei meeldi ikoonile ja soovi korral saatke toimetajale ka oma kommentaar.
 • Otsing – otsingu abil leiate sisust kiiresti vajamineva. Tulemusi näidatakse avatud teabevara, kõikide teabevarade ja nõuandekeskuse kohta. Otsida võib ka mitut sõna.

Soovime teile meeldivat kasutuskogemust!

Teabevara uuendus

Järjekordne õppehooaeg on alanud ja meeled taas täis indu ja püüdlikkust edasi jõuda.
Meie toetame omalt poolt arengut mitmetel huvitavatel teemadel.

Jutuvestja Margit Kanter kirjeldab lugude jutustamist kui arendusmeetodit, mida saab kasutada erinevatel arendustegevustel. Lugude jutustamine sobib hästi inimeste kaasamiseks. Olgu siinkohal öeldud, et lugude jutustamine on kunst, mida peab samuti õppima. Selleks leiate artiklist häid juhtnööre.

Viktoria Saat, MA, dipl PW, psühholoog, coach ja juhtimiskonsultant kergitab saladuseloori mõjuvõimult – teema, mida küll paljudes organisatsioonides tajutakse, kuid millest ei räägita teadlikult. Mõjuvõimuga on seotud kõik sotsiaalse elu tahud: sõpruse, armastuse ja peresuhted, haridus, suhted kolleegidega, ülemuste ja alluvatega. Mõjuvõim on osa juhi, liidri, lapsevanema ja õpetaja rollist. Artiklist saabki lähemalt lugeda, kuidas muutuda teadlikumaks mõjuvõimu kasutamisel ja arendada mõjuvõimu intelligentsust.

Kreet Aun, ALK Vabatkoda OÜ, koolitaja, arenduskonsultant ja coach valgustab meid grupidünaamika mõjust meeskonnatööle ja õpitulemustele. Saame teada, miks on vaja, et grupidünaamika kõik faasid saaksid läbitud. Oluline on teada, et ebamugavustundest algab areng.

Anneli Tõnissoo, DHL Freight personalijuht ja Elina Roosi, DHL Freight kommunikatsiooni- ja kvaliteedijuht ning koolitaja toovad praktilise näite personali süsteemse arengu toetamisest DHL Estonia Freight äriüksuses koolitusprogrammi Certified Freight Specialist abil, mis põhineb kaasamisel ja üksteise kogemustest õppimisel. Programmi läbivad kõik DHL Freighti 13 300 töötajat. Koolitus annab ülevaate DPDHL grupi ja DHL Freighti ajaloost, strateegiast ja protsessidest. Väga palju häid näpunäiteid motiveeritust ja koostöötahet tekitava põhjaliku koolitusprogrammi läbiviimiseks.

 

 

Head lugemist

Annika Allikas

Käsiraamatu peatoimetaja

Õigusuudis

Teemad:

 • Muutub sõidukilt erisoodustuse arvestamise, parkimistasu hüvitamise ja töötaja transpordiga seotud maksustamise kord
 • Jõustus riigihangete regulatsiooni reform
 • Äriühingud peavad teavitama äriregistrit tegelikust kasusaajast
 • Raamatupidamise aastaaruande kohustusliku auditi lepingu tähtaeg pikeneb

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, septembri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Tanel Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Mõjuvõimust, selle probleemidest ja kasutamisest kirjutab Viktoria Saat (MA, dipl. PW, psühholoog, coach, juhtimiskonsultant) peatükkides 8.3.1, 8.3.2 ja 8.3.3

Teabevara uuendus

Lugude jutustamine on kui silla ehitamine jutustaja ja kuulaja südame vahele. Lood, metafoorid, müüdid kannavad endas ajalugu, kultuuri, väärtusi, kombestikku. Nad on justkui sotsiaalne liim, mille roll on kuulajat lõbustada, juhendada, proovile panna. Lood mõjuvad nii teadvuse kui ka alateadvuse tasandil, edastades „sõnumeid“ otseselt ja kaudselt.

Jutuvestja Margit Kanter kirjutab, kuidas lugude jutustamist koolitustel kasutada.

Teabevara uuendus
Personali arengu süsteemsest toetamisest DHL Estonia Freight äriüksuses ja interaktiivsest koolitusprogrammist Certified Freight Specialist kirjutavad DHL Freight personalijuht Anneli Tõnissoo ja kommunikatsiooni- ja kvaliteedijuht Elina Roosi.
Õigusuudis

Teemad:

 • Uus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus laiendab kohustusi 
 • Riigikohus selgitas, kas äriühingu koosoleku kokkukutsumise korda on rikutud, kui osanik, kelle suhtes rikkumine on toimunud, tuleb ise koosolekule kohale
 • Riigikohtu hinnangul on ettevõtja klientide kohta käiva teabe konfidentsiaalseks pidamise eelduseks asjaolu, et teabel on kaubanduslik väärtus

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, juuni Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Lada Riisna.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Usutavasti vajab meie aju pärast pikka keskendumist, süvenemist ja kaasatöötamist pisut puhkust ja energiat, et edasi töötada. Koolituspäeva pausidesse on tavaliselt planeeritud kohv ja suupisted, mis energiat taastada aitaksid. Millest lähtuda energiapausidel pakutava valikul? Kas ja kuivõrd aitaks teadlikumad toidu ja joogi valikud arendustegevuste eesmärkidele kaasa? Mida tasub toidu ja joogi valikul silmas pidada? Lugege peatükist 7.1.5.