Annika Allikas
teabevara peatoimetaja, arenduse ja koolituse teabevara kolleegiumi liige

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskuse arendusjuht
Eesti Sisekoolituse Arendamise Liidu juhatuse liige

Annika Allikas on omandanud Tallinna Ülikoolis kasvatusteaduste magistrikraadi andragoogika erialal ning kirjutanud magistritöö sisekoolituse teemal. Koolitusvaldkonnas tegutsenud 10 aastat.
Koolitusprotsessi juhtimise ja personali arendamise kogemust on omandanud nii koolitusi, konverentse korraldavates ettevõtetes kui ka IT- ja telekommunikatsiooni ettevõttes.  
Igapäevaselt panustab  Excellence Koolitus- ja Arenduskeskuse arendamisse ja organisatsioonide personali täienduskoolitusse, luues ja arendades koolitusprogramme koostöös valdkonna parimate ekspertidega. On  Eesti Sisekoolituse Arendamise Liidu  (ESAL) looja ja juhatuse liige.  Liidu tegevust toetab strateegiliste otsuste ja sisekoolitajate arengut ja kompetentse toetavate mõtetega.

Signe Vesso
arenduse ja koolituse teabevara kolleegiumi liige

Dictum Supervision & Coaching, juhtide ja meeskondade arendaja
Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühing, (ESCÜ) juhatuse esimees

Signe Vesso EBS juhtimisteaduse doktorant. Signe on sertifitseeritud terapeut (Skandinaavia Gestaltteraapia Instituut), NLP praktik, (Ericson Colleage), sertifitseeritud superviisor ja coach (Der Rote Faden Instituut Saksamaa).  Koolitanud ja arendanud ettevõtteid, juhte ning meeskondi 20 aastat. Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu president aastast 2008. ISCI (International Supervison and Coaching Institute) asutajaliige. Kaasautor raamatule „Õnnelik meeskondˮ (Äripäeva Kirjastus 2008), mis on kirjutatud, tuginedes pikaaegsetele praktilistele kogemustele töös juhtide treenimisel. Osaleb rahvusvahelistes erialastes koostöövõrgustikes.

Peamised tegevusvaldkonnad: muudatuste juhtimine (soovitud muudatuste koosloomine meeskondadega, muudatuste juurutamine), juhtide arendamine, meeskondade coaching ja supervisioon, coaching’u oskuste treenimine ja coach’iva juhtimisstiili juurutamine.

Viktoria Saat
arenduse ja koolituse teabevara kolleegiumi liige

psühholoog, juhtimiskonsultant ja koolitaja

20-aastane kogemus töötamisel gruppide ja üksikisikutega nii kliinilises psühholoogias kui ka hariduse-  ja ärivaldkonnas. Lõpetanud Peterburi Puškini-nimelise Riikliku Ülikooli psühholoogia eriala (2000), jätkas õpinguid konfliktilahenduse ja muutuste juhtimise teemal Portlandi Protsessitöö Instituudi (USA) magistrantuuris (2006-2011). Viktoria on Eesti Protsessitöö Ühingu asutaja ja eestvedaja, Eesti Psühhoteraapia Assotsiatsiooni asutajaliige, raamatu „Suhte alkeemiaˮ autor (Eesti Ajalehed, 2010).  Viktoria üks töövaldkond on keeruliste situatsioonide, sh konfliktide lahendamine, suhtepingete vähendamine, meeskonnatöö olukordade, mis on seotud muudatuste, koostöö ja tagasiside andmisega, analüüsimine, lahendamine ja vahendamine, töömotivatsiooni hoidmine ja läbipõlemise ennetamine. Viktoria nõustab ja koolitab Eestis ja teeb koostööd Zürichi Protsessitöö Instituudiga, Protsessitöö Instituudiga Moskvas ja Sankt-Peterburis, Rahvusvahelise Protsessitöö Kooliga Varssavis ning Global Coaching Institute’ga Austraalias.

www.viktoriasaat.ee

Mare Tolli
arenduse ja koolituse teabevara kolleegiumi liige

EBS Juhtimiskoolituse Keskuse koolitusjuht

Mare Tolli omab kõrgharidust  rahvusvahelise äri- ja turismijuhtimises. Koolitusvaldkonnas tegutsenud rohkem kui 10 aastat.
Alates 2005. aastast EBS Juhtimiskoolituse Keskuse kliendisuhete osakonnas, sisekoolituse koolitusprojektide juht.
EBS Juhtimiskoolituse Keskus on üks juhtivatest täiendkoolituse ettevõtetest Eestis, mille tegevuse põhisuunaks on juhtimis- ning majandusalase täiendkoolituse kvaliteetne läbiviimine.
Tänu pikaajalisele kogemusele täiendkoolituste korraldamisel teab, millistel alustel koolitusprogramme koostada, milline peaks olema ülesehitus ning kes on erinevate sihtgruppide ees parimad läbiviijad.
10 aasta jooksul on väljatöötanud hulgaliselt erinevaid arenguprogramme ettevõtete tippjuhtidele ja spetsialistidele nii era- kui avalikule sektorile.
On olnud projektijuht 2012, 2013 ja 2014. aastal Kanada Regina Ülikooli, „Executive MBA välismoodul Eestis“  ja 2014. aastal Hollandi Kanada Regina Ülikooli, „Executive MBA välismoodul Eestis“.

Georgi Skorobogatov
arenduse ja koolituse teabevara kolleegiumi liige

MTÜ Eesti täiskasvanukoolitajate kogukond asutaja ja juhatuse liige, Tallinna Ülikooli külalisõppejõud,
SA Kutsekoda EPALE projekti koordinaator,

Georgi Skorobogatov on omandanud bakalaureuse- ja magistrikraadi (Cum Laude) andragoogika erialal ning praktiseerib täiskasvanute koolitamist alates 2006. aastast.
Tema koolitaja kogemus põhineb peamiselt täiskasvanukoolitajate ja õpetajate arengu toetamisel m.h. avalikus- ning erasektoris, MTÜdes ja ülikoolis.
Georgi omab Täiskasvanute koolitaja IV kutset. Kõikide adnragoogika valdkonna teemade seas on koolitaja refleksioon tema peamine kirg ja ta on seda põhjalikult uurinud.
Omab töökogemust koolituse- ja arenduse valdkonnas, eelkõige keskendudes avalikule sektorile. 2007-2009 aastatel oli ta Avaliku sektori Koolitusjuhtide kogu liige, s.h. juhatuse liige.  
MTÜ Eesti täiskasvanukoolitajate kogukond asutaja- ja juhatuse liikmena ning Euroopa täiskasvanute koolitajate veebiplatvormi Eesti poolse projekti koordinaatorina seisab Georgi Eesti koolitajate võrgustiku loomise ja kogemuste vahetamise eest, keskendudes eelkõige virtuaalse praktika kogukonna arendamisele.

Piret Bristol

OÜ Bristol ja Partnerid koolitaja

Kristel Rannamees

Sisemine Areng OÜ psühholoogiasuuna koolitustreener

Larissa Jõgi

TLÜ andragoogika osakond, täiskasvanute koolitaja

Riina Rohelaan

HR Outsourcing OÜ juhatuse liige ja konsultant

Ester Eomois

Juhtimiskonsultant ja koolitaja, EBS-i õppejõud

Mati Sööt

Implement Inscape OÜ juhtimiskonsultant ja partner

Anu Virovere

EBS-i juhtimiskoolituse keskuse koostööpartner, lektor

Helina Kibar

Välisministeeriumi asjaajamise büroo direktor

Rainer Erman

Saku Õlletehase tarneahela juht

Veronika Rogalevitš

Tallinna ülikooli e-õppe keskuse haridustehnoloog

Jaanika Siiroja

Skuup Catering’i kaasasutaja

Anneli Tõnissoo

DHL Freight personalijuht

Elina Roosi

DHL Freight kommunikatsiooni- ja kvaliteedijuht ning DHL Freight koolitaja

Kreet Aun

ALK Vabatkoda OÜ, koolitaja, arenduskonsultant, coach

Margit Kanter

jutuvestja

Liis Hango

Tartu Psühhodraama Instituudi psühhodraama õppejõud ja lavastaja